Huurreglement

Huurreglement

  • Bij het huren van een pak wordt een huurcontract opgesteld waarop dit reglement van toepassing is
  • Een pak is pas gereserveerd als het voorschot van 50 Euro voldaan is
  •  Het voorschot wordt bij opzegging of vernietiging van het contract niet terugbetaald
  • Het voorschot wordt bij afhaling van de gehuurde goederen omgezet in een waarborg. Deze waarborg wordt terugbetaald als de kledingstukken in goede en propere staat worden terugbezorgd
  • Er is één pasbeurt voorzien in de huurprijs
  • De kleding wordt daags voor de plechtigheid afgehaald vanaf 15u. Bij afhaling wordt de huurprijs contant voldaan
  • De terugbezorging is daags na de plechtigheid voor 17 u (op zondag gesloten) en op maandag voor 12 u
  • Laattijdig terugbezorgen wordt steeds aangerekend
  • Bij het terugbezorgen worden de kledingstukken gecontroleerd, bij beschadiging of ernstige bevuiling rekenen we een vergoeding aan
  • Het is verboden bloemen of andere voorwerpen op de kraag te spelden of op andere manieren te bevestigen (ook niet met magneten)